ANASAYFA > TİCARİ

Otomasyon 

LAMP 83 VE IŞIK KONTROL SİSTEMLERİ (OTOMASYON)

Gereksinim duyulan bir ya da birkaç amacın aynı anda bir arada yerine getirilmesine yönelik olarak yapay ışık kaynaklarından (aydınlatma aygıtları) elde edilen ışık şiddeti seviyesinin, ışık renk tonunun veya her ikisinin birden kontrollü ve koordineli olarak önceden belirlenen kriterlere uygun şekilde yönetilmesi / yönlendirilmesi işlev bütünü “ışık kontrolü” olarak tanımlanabilir.

 

Gereksinim duyulan tekil ya da kümülatif ihtiyaç bütününün giderilmesi, fonksiyonların tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi işlevini gören sistem bütününe ise “ışık kontrol sistemleri” denilmektedir.

 

Işık kontrol sistemleri genel olarak karmaşık bir iş, işlem bütünü olarak algılanabilmekte ya da maksatlı olarak o şekilde algılanması sağlanabilmektedir. Bu yanlış algının en önemli sebepleri, yeterli bilgi birikimi ve uygulama pratiği olmayan kişi ya da kurumlar tarafından yapılmaya çalışılan uygulamalar ve / veya bazı uygulayıcıların kasıtlı olarak ışık kontrol sistemleri uygulamalarını sanki çok karmaşık bir bütünmüş gibi algılatma, yansıtma davranışlarıdır. Hangi gerekçe olursa olsun, bu algının doğru olmadığı bilinmelidir.

 

Doğru yöntemle yapılan ışık kontrol uygulamaları bir yandan projeleriniz ve uygulamalarınız için katma değer yaratırken, diğer yandan birçok farklı avantajı bir arada ve aynı anda sağlayabilmektedir.

 

Mekan tasarlayan ve yaratan sektör profesyonelleri ve proje sahipleri, özellikli ve nitelikli projeleri için ışık kontrol sistemi uygulamalarını tercih etmekte ve kullanmaktadırlar. Zira, tasarlanan ve yaşama kavuşturulan projelerin; baştan düşünülen tasarım, mimari ve estetik unsurlarının vurgulanması / öne çıkarılması, fonksiyonel farklılıklarının algılatılabilmesi, görsel ve estetik bütünlük sağlanması ve bu mekanlarda yaşayacak ya da onlardan faydalanacak insanların yaşam ve kullanım konforlarının arttırılması ancak doğru ışık kontrol sistemi uygulamalarıyla amaca yönelik olarak sağlanabilir.

 

Bu detayları bilen ve avantajlarını kullanmak isteyen sektör profesyonelleri ve proje sahipleri, doğru ışık kontrol sistemi projelendirme ve uygulama işlevine çok önem verirler.

 

Sektör profesyonelleri ve proje sahipleri tarafından belirtilen özellikli amaçlara ulaşmak için çok önemli bir araç olarak talep gören ve tercih edilen ışık kontrol sistemi uygulamalarının genel amaç ve avantajları ise;

 

• Gün ışığından daha fazla yararlanmak,

• Enerjinin yerinde ve verimli kullanımı,

• Enerji giderlerinin azaltılması,

• Değişkenlere göre görsel konforun arttırılması,

• Güvenlik ihtiyaçlarının giderilmesi,

• Ürün ve hizmet sunumlarının iyileştirilmesi – geliştirilmesi,

• Bakım - onarım ve benzeri için harcanan iş gücü ve maliyetin azaltılması ve korunması,

olarak tanımlanabilir.

 

İfadelendirilen faydalar düşünüldüğünde ışık kontrol sistemi uygulamalarının gerekliliği, yararları ve avantajları üzerinde bir tartışma olmadığı, olmaması gerektiği çok açıktır. Ancak, ışık kontrol sistemi uygulamasının kim tarafından ve ne şekilde projelendirileceği ve hatta uygulanacağı konusunda bir tereddüt olması çok doğal, olması gerekendir. Işık kontrol işlevi için tercih edilen ve kullanılan farklı bazı sistem ve yöntemler bulunmaktadır. Bu sistem ya da yöntemler; Analog ışık kontrol sistemleri, Dijital Işık kontrol sistemleri, 1-10V Işık kontrol sistemleri, Triac Işık kontrol sistemleri, RGB Işık kontrol sistemleri, D54 Işık kontrol sistemleri, AMX Işık kontrol sistemleri, DSI Işık kontrol sistemleri, DALI Işık kontrol sistemleri, KNX Işık kontrol sistemleri, DMX Işık kontrol sistemleri şeklinde tanımlanabilir. Bu ana sistemlerden bağımsız ya da ek olarak bazı standart protokollerle uyumlu şekilde çalışan Bluetooth, Zigbee, Wimax ve benzeri kablosuz ışık kontrol sistemleri de bulunmaktadır.

 

Anılan ışık kontrolü sistemlerinde aydınlatma armatürlerine ek olarak basit anahtarlar, sensörler, fotoseller, dokunmatik kontrol panelleri, tabletler, cep telefonları, bilgisayarlar, sinyal yollanan ve sinyal alabilen diğer bina otomasyon sistem parça ve bileşenleri kullanılabilmektedir.

 

Işık kontrolü sistemlerinin ve bu sistemleri oluşturan bileşenlerin çeşitliliği, gerçek hayatta ve uygulamada proje ihtiyacı olarak talep edilen ya da kullanıcı lehine avantaj yaratması beklenen fonksiyonların yerine getirilmesine yöneliktir. Ancak bu durum bazen bilgi ve deneyim eksikliğinden, bazen de maksatlı olarak farklı algı ve sonuç yaratacak şekillerde kullanılabilmektedir.

 

Proje sahiplerinin, sektör profesyonellerinin ve kişisel tüketici / kullanıcıların ışık kontrol sistemlerinden faydalanmaya karar vermeleri için burada aktarılan temel yarar ve avantajları bilmeleri yeterlidir. Burada verilen bilgi ve anlatılan avantajların ötesinde işin tekniği, matematiği ve diğer teknik bileşen detaylarına girmek, bilinçli ya da bilinçsiz olarak ışık kontrolü konusunda zaten var olan yanlış algıya destek anlamına gelebilir. Zira, bu anlamda aktarılacak teknik detay bütünü, karar verici sektör profesyonellerinin ya da proje sahiplerinin doğrudan bilmeleri gereken bir detay bütünü değildir, olmamalıdır.

 

Sektör profesyonelleri, proje sahipleri ya da karar proje sahipleri adına karar veren profesyoneller için bilinmesi gereken en önemli konu; ışık kontrol sistemleri konusunda güvenle çalışabilecekleri bir çözüm ortağı seçiyor olmaları gereğinin ne kadar hassas ve önemli olduğu gerçeğidir.

 

İşte, LAMP 83 uzmanlığı tamda bu aşamada devreye girmektedir.

 

LAMP 83, 50 yılı aşkın sektör, proje ve uygulama deneyimi, sadece ışık kontrol sistemleri ve uygulamaları konusunda uzmanlaşmış özel çalışma takımı, ışık kontrol sistemlerini yaratan ve tedarik eden dünya markaları ile olan çözüm ortaklığı - iş birlikteliği anlaşmaları çerçevesinde, aydınlatma aygıtları teminine ek olarak bu aygıtların aracılığı ile ışığın yönetilmesi, yönlendirilmesi kısaca ışığın kontrol edilmesi / yönetilmesi işlevini aynı hizmet paketi içerisinde bir arada sunmaktadır.

 

En basit uygulamadan, en ileri seviye ışık kontrol sistemi kurulum ihtiyaçlarınızı; projenizi ve amaçlarınızı dinleyerek öğreniyoruz, bunları sizinle tartışıyoruz, uzlaşılan sonuca göre aydınlatma konseptinizi oluşturuyoruz, oluşan konsepte ve doğan ihtiyaca göre aydınlatma aygıtlarınızı ve bu aygıtlarla uyumlu çalışacak ışık kontrol sistemi ve sistem bileşenlerini entegre ederek, tek bir proje işi olarak rekabetçi bütçelerle uygulanmasını sağlıyoruz.

 

LAMP 83 tarafından sağlanan bu ayrıcalıklı hizmet bütünü konusunda daha fazla bilgi edinebilmeniz veya güncelde var olan bir projeniz için ihtiyacınız olan aydınlatma aygıtları tedariği yanında, ışık kontrolü uygulaması yapılarak yaratılabilecek katma değer ve avantajlari karşılıklı değerlendirmek için sizi LAMP 83 “Aydınlatma ve Işık Kontrolü Proje Departmanı” ile tanışmaya davet ediyoruz.

 

LAMP 83, ışığınızı kontrol etsin !

 

Veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için KVKK'nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktayız.