ANASAYFA > TEKNİK BİLGİLER

Aydınlatmada Güvenlik

 
 
 
 
 
 
 

Acil Durum Aydınlatması:
Alışveriş merkezleri, oteller, mağazalar, marketler gibi yoğun insan trafiğinin olduğu mekanlarda acil durum aydınlatması mutlaka bulunmalıdır. Acil durum aydınlatması yangın, deprem gibi doğal afet durumlarında mağaza içerisinde bulunanları çıkış yollarına yönlendirecek ve bu noktalara ulaşabilmeleri için gerekli aydınlık seviyesini sağlayacak nitelikte olmalıdır. Mağaza içerisinde aydınlatma projelendirilirken yangın yönetmeliğine uygun olarak ve minimum lux  değerleri dikkate alınarak, elektriğin kesildiği hallerde acil durum aydınlatması yapılmalıdır.

Bu lux değerleri kullanılan mekan ya da bölümün risk düzeyine göre 0.5 lux ile 2 lux arasında değişmektedir. Bununla birlikte acil çıkış kapıları için de yönlendirme yapılmalı; bu kapılara giden yol üzerinde gereken noktalarda acil yönlendirme aygıtları kullanılmalıdır.

LAMP 83 ürünlerinin acil durumlarda bir saat veya üç saat süre ile yanan alternatifleri ve acil durum yönlendirme aygıtlarımız mevcuttur.

Yanmaz polimer malzeme kullanımı ve zehirli gazlar:
Yangın sırasında meydana gelen zehirlenmelerin ve ölümlerin nedenleri arasında, yanma esnasında ortaya çıkan zehirli gazlar da bulunmaktadır. Bu nedenle, aydınlatma aygıtlarının görünen ya da görünmeyen bölümlerinde kullanılan, polimer esaslı malzemeler, yandığında zehirli gazlar çıkarmayan özellikte olmalıdır. LAMP 83 bütün ürünlerinde kullandığı polimer malzemeleri, yanma esnasında ortaya zehirli gazlar çıkarmayan (halogen-free) nitelikte seçmektedir. 

Soldurucu UV ışığı:
Mağaza aydınlatmalarında, çoğunlukla ürünler üzerinde genel aydınlatmaya kıyasla daha yüksek bir aydınlık seviyesi hedeflenir. Bu nedenle yüksek aydınlık seviyesini sağlayan aydınlatma aygıtları bu noktalarda tercih edilmektedir. Birim fiyatı nispeten ucuz metal halide lambalı ürünler, verimsiz olmaları nedeniyle bu amaçla kullanıldıklarında daha yüksek güçte lambaya ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle sergilenen ürünlerin boyaları yeterince kaliteli ve dayanıklı değilse, gereğinden daha yüksek güçte metal halide lambalı aydınlatma aygıtları, sergilenen ürünlerin renklerinin solmasına neden olmaktadır. Bu noktada yapılması gereken yüksek verimli ve düşük güçte aydınlatma aygıtı ile ürünleri aydınlatmak olmalıdır. 

 

LAMP 83’ün ürün gamında yer alan LED’li aydınlatma aygıtları, UV yayılımı sıfıra yakın olduğu için, sergilenen ürünlere zarar vermez ve renklerin solmasına neden olmaz.

Güvenlik uzaklığı ve IR (Isıl Radyasyon):
Güvenlik uzaklığı; spot ve spot özelliği gösteren aygıtları kullanırken, aygıtla aydınlanacak yüzey arasındaki minimum mesafe, aydınlatılan yüzeyde 90?'nin üzerinde bir sıcaklığın olmamasını sağlamak amacıyla yapılan laboratuar testleri ile metre cinsinden belirlenir. Aydınlatma projeleri hazırlanırken ve sonrasında ürünlerin montajı yapılırken bu güvenlik uzaklığının sağlanmasına dikkat edilmelidir. LAMP 83 ürünlerinin tamamında, laboratuar testleri ile güvenlik uzaklığı ölçümleri yapılmış ve bu rakamlar metre olarak beyan edilmiştir. 

İnfilak tehlikesi ve temperli koruma camları:
Metal halide lambalar sağladıkları yüksek aydınlık seviyesi ile doğru orantılı olarak yanma esnasında ısınır ve aydınlatma aygıtı içerisinde sıcaklık oluşmasına neden olur.Çok zayıf da olsa, oluşan sıcaklığında etkisiyle, metal halide lambanın infilak etme ihtimali vardır. Bu nedenle metal halide lambalı aydınlatma aygıtlarının önünde mutlaka ısıya dayanıklı olan temperli koruma camı kullanılmalıdır. Aksi takdirde bir patlama esnasında çok küçük parçalara ayrılan lambanın camı istenmeyen kaza ve sonuçlara neden olabilmektedir.

LAMP 83 bütün metal halide lambalı ürünlerinde temperli koruma camı kullanmaktadır. 

Güvenilir Aydınlatma Aygıtları ve Kablolama: 
Kablolarda silikon izolasyon, yüksek ısı dayanımı ve alev geciktirme özelliklerinden dolayı yangın tehdidine karşı, güvenle kullanılmaktadır. Silikonun yüksek ısı iletkenliği, kablonun sürekli çalışma sıcaklığının düşük düzeyde kalmasını sağlar. Özellikle ateşleme esnasında yüksek güçte akımın meydana geldiği aydınlatma aygıtlarında bu akımın geçtiği kabloların nitelikleri çok önemli olmaktadır. Oluşan bu akıma dayanmayacak nitelikte ve silikon izolasyonu olmayan kablolar aydınlatma aygıtı ve elektrik tesisatını tehlikeye atmakta, istenmeyen kazalara neden olabilmektedir. 

LAMP 83 ürünlerinde silikon izolasyonlu ve ürünün niteliğine uygun kesitli kablolar kullanılmaktadır.