ANASAYFA > KURUMSAL

İnsan Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 
 
 
 
 

LAMP 83,

 

Varoluşunu, gelişim ve büyümesini sağlayan, LAMP 83 temel değerlerini geleceğe güvenle taşıyacak olan "İNSAN KAYNAĞI" nı, en temel ve en değerli öğe olarak kabul etmektedir.

 

LAMP 83 tarafından benimsenen en temel değer olan İNSAN KAYNAĞI bütünümüz için; sağlık ve güvenle çalışılabilecek bir çalışma ortamının yaratılması, yine sağlık ve güven içerisinde çalışıyor olmaları koşulunun tereddütsüz olarak güvence altına alınabilmesi için tanımlanan net ve şeffaf “İnsan Sağlığı ve Güvenliği” kurum politikası;

   

  • Ulusal ya da Uluslar arası akreditasyona sahip bir kurum tarafından geçerli kılınmış bir sertifikasyon ile “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” sistemimizin akredite, sürekli denetlenebilir ve şeffaf olması sağlanan,
  • İnsan kaynağı bütünü ‘genel’ ve ‘yapılan işe özel’ olarak güncel ve sürekli olarak eğitilen, eğitim kayıtları belgelenebilir şekilde saklanan,
  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kanun ve yasal mevzuatının tüm talep ve tanımlarıyla uygulandığı ve güncel olarak takip edilmesi sağlanan,
  • LAMP 83 içerisinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği’nin en üst seviyede sağlanabilmesi için varsa yenilenen ve gelişen teknolojinin takibi ve şirket kaynaklarının pozitif yönde gözetilerek bu amaç için kullanılıyor olması sağlanan,
  • Çalışanlarımızı ve misafirlerimizi sağlık ve güvenlik uygulamalarımız kapsamına almayı, güvenli çalışma ortamını sağlayacak teknolojik gelişmelere açık olmayı,
  • Tüm operatiflerimiz için kullanımı yarar sağlayan ve/veya mecburi olan işçi sağlığı ve iş güvenliği ekipmanlarının çalışanlarımız tarafından kullanılmasının zorunlu kural olması, denetlenmesi ve her ne sebeple olursa olsun bilerek ve isteyerek kullanılmıyor olmasının “koşulsuz olarak uygulanacak” iş akdinin fesih sebebi sayılan,

 

Bir kurum kültürü oluşturmak ve geliştirerek geleceğe taşımaktır şeklinde tanımlanmıştır. Kurum politikasına ek olarak; İşe başlama anında tüm çalışanlarımıza tebliğ edilen taahhüdümüz;

 

“Yapacağınız iş kapsamında, haklı bir gerekçe ile kendinizi sağlık ve iş güvenliği yönünden konforlu hissetmiyorsanız, LAMP 83 gerekli tedbiri alana kadar o işi yapmama özgürlüğüne sahipsiniz”. Böyle bir duruma geçici olarak başkaca bir operasyonda çalışabileceğiniz gibi, işinizle ilgili herhangi bir olumsuz yaptırımla da karşılaşmayacaksınız, şeklindedir.

 

LAMP 83 ilan olunan insan sağlığı ve güvenliği politikası gereği 01.06.2011 tarihinden beri, uluslar arası akredite olan NQA kuruluşundan LAMP 83 insan sağlığı ve güvenliği sistemini akredite eden OHSAS 18001 belgesine sahiptir.

 

Veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için KVKK'nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktayız.