ANASAYFA > KURUMSAL

Yeşil Gezegen Politikası

 

LAMP 83,

 

Canlılara yaşam alanı olan ve yaşam imkanı sağlayan gezegenimizin sunduğu kaynaklar bütününün etkin, verimli ve eşit şekilde kullanılmasının bütün canlıların doğal yaşamsal hakları olduğunu kabul eden ancak bu hakların kullanılmasının herhangi bir şekilde gelecek canlı nesillerine daha temiz ve yaşanabilir bir gezegen bırakma sorumluluk ve yükümlülüğümüzün önünde yer almaması kuralını kurum politikası olarak benimsemiş, kabul etmiştir.

 

Gezegenimize ve gelecek canlı nesillere karşı olması gereken saygı ve sorumluluklarımız düşünülerek belirlenen LAMP 83 “ yeşil gezegen “ politikası:

 

  • Ulusal ya da uluslar arası akreditasyona sahip bir kurum tarafından geçerli kılınmış bir sertifikasyon ile “gezegenimizi koruma ve kollama” sistemimizin (ISO 14001) akredite, gelişir, denetlenir ve şeffaf olmasının sağlanması,
  • Enerji tüketen ürünler üreten bir kurum olarak; enerji, enerji kaynakları ve hammaddeyi verimli kullanan, ürettiği ürünlerde enerji verimliliği ilkesiyle ürün ve sistemlerini tasarlayan, hedef müşterilerinin de tüketimlerinde bu olguyu gözetmelerini sağlayacak şekilde LAMP 83’e düşen eğitim ve bilgilendirme ama aslında “aydınlatma/aydınlanma” işlevini gören,
  • Faaliyetlerinden kaynaklanan tüm atıklarını sınıflandıran, kanun ve yönetmeliklerde tarif edilen ve/veya edilmese dahi olması gerektiği gibi şeffaf ve denetlenebilir süreç ve uygun şekillerde bertaraf eden ve belgeleyebilen,
  • Kalite seviyeleri ve rekabet koşullarının uygun olması kaydı ile LAMP 83 ile iş yapacak iş ortaklarını çevreye duyarlı kurumlardan seçen ve/veya önceliği bu kurumlara veren,

       

Bir kurum kültürü oluşturmak, oluşan kurum kültürünün gelişimiyle birlikte gelecek canlı nesillerine temiz ve yaşanabilir bir gezegen bırakılmasında ön safhalarda yer almak olarak belirlenmiş, ilan olunmuştur.

 

LAMP 83 ilan olunan yeşil gezegen politikası uyarınca; 01.11.2004 tarihinden beri, uluslararası akredite NQA Kuruluşundan onaylanan, LAMP 83 yeşil gezegen politikası sistemini akredite eden ISO 14001 belgesine sahiptir.

 

Veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için KVKK'nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktayız.